Hanne Kjöller: ”Jag ska stå stadig som en klippa när jag möter människor i sorg och skräck”

Vårdfokus 25 oktober 2022.

Hon började på sjuksköterskeutbildningen ”utan ädla motiv” och återvände till yrket för att bli en starkare debattör i vårdfrågor. Resultatet blev en ny bok och idag har Hanne Kjöller en tydlig bild av hur hon vill vara som sjuksköterska. Snart väntar ett nytt kapitel i vårdkarriären, denna gång i Danmark.

Böcker