”Högt hållna värderingar har lett Sverige fel i krisen”

Svenska Dagbladet 3 december 2020.

Den misslyckade svenska pandemistrategin utmärks av att man har bejakat vissa värderingar som är rimliga under normala förhållanden, men som leder fel i kriser. Det skriver Per Bauhn, professor i praktisk filosofi.

Böcker