Recension av ”Den stökiga psykiatrin”

Hela Hälsingland 29 april 2015.

Titeln på PC Jersilds nya reportage- och intervjubok om svensk psykiatri i dag, Den stökiga psykiatrin, antyder en polemisk avsikt som väl inte riktigt finns där. De elva företrädarna för olika terapiinriktningar och verksamheter han intervjuar behandlas ytterst respektfullt och alla får frågan vad de skulle göra med extra stora anslag. Ingen polemik här inte.

Böcker