”I väntan på revolutionen så kan alla skruva lite på rodret”

ETC 24 november 2021.

”Klimatkrisen är ett faktum, men varken politiker eller näringsliv kommer ensamma lösa den. Istället måste alla vara en del, och hitta sin väg till ett gott, hållbart liv. Det är teorin i Klas Grinells senaste bok ”Eudamonia”, där han med hjälp av Aristoteles försöker närma sig vad lycka egentligen är i en tid av klimat­kris och överkonsumtion.”

Böcker