Intervju Joel Halldorf: Högt tonläge när politiken blir allt

Nya Wermlands-Tidningen 27 oktober 2020.

Det som håller på att ske är att politiken tränger undan alla andra perspektiv. I takt med det höjs tonläget, och det blir allt svårare att mötas, säger Joel Halldorf.

Böcker