J! TALKS – Den liberala ordningens sönderfall

Judisk Kultur i Sverige 2 september 2022.

Den liberala demokratin är hotad av krafter inifrån och utifrån. Polarisering, cancelkultur, självcensur, konspirationsteorier och kunskapsresistens bryter ner tilliten till demokratiska institutioner och påverkar sammanhållningen i samhället.

Böcker