Tusen små framsteg
Liberalismen - ett moraliskt äventyr

Adam Gopnik

255:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven april 2022
 • 276 Sidor
 • Översättare: Claes Bernes
 • ISBN: 9789189139275
 • Utgiven april 2022
 • ISBN: 9789189526846
Tusen små framsteg, boundTusen små framsteg, pocketTusen små framsteg, ebookTusen små framsteg, audiobook

Inte sedan 1900-talets början har liberalismen varit så hårt angripen från både höger och vänster som i dag. Vår tids förtroendekris för liberala idéer och institutioner har skapat en kris för hela det demokratiska systemet.

Tusen små framsteg är ett manifest som hämtar kraft ur de röster som skapade och utvecklade den liberala tanketraditionen, från Montaigne och Mill till medborgarrättsrörelsen. Mot bakgrund av detta framhäver Adam Gopnik att liberalismen inte är någon form av medelväg. Vad den vill åstadkomma – och i praktiken har åstadkommit – är radikala förändringar med humana medel. Det gör den till ett av mänsklighetens största moraliska äventyr. I detta auktoritära tidevarv hänger vår frihet att forma våra egna liv på dess fortlevnad.

Med ett förord av Bengt Westerberg.

Detaljer
 • Utgiven april 2022
 • 276 Sidor
 • Översättare: Claes Bernes
 • ISBN: 9789189139275
 • Utgiven april 2022
 • ISBN: 9789189526846