Jag är beredd att kalla detta populistisk retorik

Expressen 5 november 2023.

”Filosofiska klarlägganden” är ett urval av akademiledamoten Åsa Wikforss artiklar och anföranden.
Helena Granström hittar inte mycket av den filosofiska klarhet som utlovas i förordet.

 

RECENSION. Vetenskap, förnuft och evidens – se där fältropen för Åsa Wikforss, filosof och sedan något år tillbaka även ledamot i Svenska Akademien. Redan i undertiteln till boken ”Alternativa fakta”, det verk som 2017 förlänade Wikforss hennes nuvarande plats i offentligheten, slås insatsen fast för författarens värv: Det rör sig om ingenting mindre än en strid mellan ”kunskapen och dess fiender”.

Böcker