Känslor, krig och fred – det komplexa i att arbeta med konfliktlösning

Miljömagasinet 21 juni 2022.

Det psykologiska perspektivet leder vidare till insikten att känslor styr vårt beteende varje minut av våra liv. Det menar bland andra mikrobiologen Farshid Jalalvand, forskare i Malmö.

Böcker