Klas söker svaret bakom köphetsen

Göteborg Direkt 4 december 2021.

”Blir människan lyckligare av konstant tillväxt? I boken ”Eudaimonia : om det goda livet i klimatomställningens tid” har Klas Grinell gått tillbaka till de gamla grekerna för att hitta svaret.”

Böcker