Lärt och lätt om tunga frågor – ett måste att läsa

Skövde Nyheter 2020-02-15.

Klimatförnekarna har enorma ekonomiska muskler – och politiskt stöd från de auktoritära nationalistpartierna. I högaktuella ”Upphettning” ges en uppfordrande genomlysning av kopplingen mellan klimatfrågan och demokratin.

Böcker