”Låt läkaren behålla sin legitimation trots dödshjälpen”

Dagens Nyheter 27 mars 2021.

DN DEBATT 28/3.

PC Jersild och Torbjörn Tännsjö: Vi menar att läkaren gjort sin medmänskliga plikt då han hjälpt personen att slippa fortsatt lidande.

Ivo vill att den pensionerade läkaren Staffan Bergström fråntas sin läkarlegitimation efter att han hjälpt en person med als-diagnos att ta sitt liv. Vi hävdar att han bör få behålla sin läkarlegitimation.

Böcker