Människan leker Gud och skapar slavar

Dagens Nyheter 5 juni 2015.

”Robotar är kanske vår tids moderna slavar. 
I en ny bok undersöker filosofen Linda 
Johansson vad som händer när de blir allt mer människolika. Kan robotar lära sig att tänka etiskt och moraliskt?”

Böcker