Linda Johansson

Linda Johansson

Linda Johansson är filosofie doktor i filosofi från KTH (avhandlingens titel: ”Autonomous Systems in Society and War – Philosophical Inquiries) och arbetar som lärare och forskare på Försvarshögskolan. Hennes forskning handlar främst om de filosofiska och etiska dilemman som uppstår kring autonoma robotar och krigsföring.

Böcker

I Media

Om robotar och etik i DN Kultur

Linda Johansson, författare av ”Äkta robotar”, skriver att vi nu måste börja ta ställning till de etiska och sociala aspekterna av robotarnas ökade närvaro i våra liv.