»Människor med ångest bör vara försiktiga med sitt kaffedrickande«

Läkartidningen 15 mars 2021.

Bertil Fredholm ramlade av en slump på molekylen adenosin, som binder till samma receptorer i kroppen som koffein, under sitt avhandlingsarbete. Det blev starten på en 40 års forskning om koffeinets effekter på människor och djur och flera hundra publicerade artiklar. Nu har han slutat forska och skriva vetenskapliga artiklar, och knyter ihop kaffesäcken med boken »Kaffeologi«.

Böcker