Bertil Fredholm

Bertil Fredholm är professor i farmakologi. Hans forskning har handlat om adenosin och dess receptorer, som han visade var måltavlan för koffein. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och deltog länge i Karolinska Institutets Nobelkommitté. Kaffeologi är hans första populärvetenskapliga bok.

Böcker

I Media