Mathias Bred: Sverige behöver en liberal nationalism

Nya Wermlands-tidningen 23 september 2022.

Målet bör i stället vara en balans mellan nationalism och liberalism där människors kulturella särarter accepteras så länge de inte går ut över den gemensamma identiteten, skriver Mathias Bred.

Böcker