Med Jonas Carnesten

Förmiddag i P4 Sörmland 18 januari 2023.

I P4 Sörmland hör du det senaste som händer i länet. Du får aktuella intervjuer, trafik och väder blandat med musik.

Böcker