Mörka drag får vissa av oss att strunta i Tegnell

SvD.

Vi har vissa mörka personlighetsdrag: den mörka triaden, narcissism, machia­vellism och psykopati. En gemensam kärna är bristen på empati. Dessa drag tycks påverka hur vi förhåller oss till pandemin.

Böcker