Vem är du?
Den moderna forskningen om Big Five

Anna M. Dåderman, Petri Kajonius

239:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven september 2020
  • 176 Sidor
  • ISBN: 9789188589828
  • Utgiven September 2020
  • ISBN: 9789178198047
Vem är du?, boundVem är du?, pocketVem är du?, ebookVem är du?, audiobook

Genom att lära känna din egen och andras personlighet kan livet på många områden bli både bättre och lyckligare. Men går personlighet verkligen att mäta?

Personlighetstester är mycket populära men deras vetenskaplighet har på goda grunder ifrågasatts. Psykologiforskarna Petri Kajonius och Anna Dåderman berättar i Vem är du? om den senaste forskningen på området och om Big Five-modellen som på vetenskaplig grund utklassar andra modeller för att mäta personlighet. Den utgår från att alla människor präglas av fem huvudsakliga personlighetsdrag som påverkar våra känslor, tankar och beteenden.

I Vem är du? ges en översikt över den senaste forskningen inom personlighetspsykologi och förklaras hur Big Five-modellen kan tillämpas såväl privat som professionellt. Boken riktar sig till dem som söker vetenskapliga grunder för att förstå personlighet, hur denna kan mätas och hur resultatet kan användas vid rekrytering och för att utveckla mellanmänskliga relationer.

 

Detaljer
  • Utgiven september 2020
  • 176 Sidor
  • ISBN: 9789188589828
  • Utgiven September 2020
  • ISBN: 9789178198047