Mörkret vid tidens ände analyseras i SvD

Svenska Dagbladet 29 april 2015.

”En av den mörka energins mest anmärkningsvärda egenskaper är att den inte tunnas ut: om en viss rumsvolym dubbleras i storlek, kommer mängden mörk energi i det större rummet också att vara dubbelt så stor, så att dess densitet förblir densamma. Snarare än någonting som existerar i rummet, bör den mörka energin därför uppfattas som en egenskap hos rummet självt. Men hur kan vi då förstå den närmare? ”

Böcker