När vi håller grytan kokande

alba.nu 13 mars 2020.

”Har du ännu inte läst någon bok om klimatproblematiken så gör inte det så mycket, det räcker långt att du läser den här. Den innehåller inga superlativer för att skrämma dig till handling, det behövs inte, den fakta som redovisas är tillräcklig för att skrämma slaget på vem som helst. Frågan är bara vad vi gör med vår rädsla, kören som ropar att det brinner blir allt större och hörs alltmer, trots det är det väldigt få som rest sig ur TV-soffan för att hjälpa till att släcka.”

Böcker