Nu är populism högsta mode

Mittmedia 14 september 2017.

Sakine Madon skriver om Folkstyret i rädslans tid:

 

”Wästberg och Lindvall, som båda har haft ledande poster i den statliga demokratiutredningen, påpekar att auktoritära populister samlar runt en tredjedel av rösterna i Europa. Populister lyckas fånga upp känslor av maktlöshet och utanförskap. Demokratin bör därför utvecklas, och de etablerade partierna måste bli mer öppna, argumenterar författarduon.”

Böcker