Ny upplysning på agendan

Piteå-Tidningen 21 april 2015.

”Den andra delen av Sturmarks bok är en mycket intressant genomgång av debatten kring religionens roll i det moderna samhället. Det som gör att han gett sig ut på krigsstigen är förstås att extrema religiösa grupperingar tar allt mer plats. Det är dags, menar han, att inleda en ny upplysningstid.”

Böcker