”Oansvarigt välja oprövad teknik för att rädda klimatet”

”I Parisöverenskommelsen om klimatet, som börjar gälla den 4 november, är siktet inställt på att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Den kräver att en stor del av de utsläpp av växthusgaser som medges i överenskommelsen kan balanseras av att kol binds i marken, i så kallade ”negativa utsläpp”. Den teknik som fordras för detta är ännu oprövad och delvis okänd. Man spelar därför med planetens framtid på ett mycket riskfyllt sätt så länge man inte gör allt som kan göras redan i dag för att minska utsläppen.” Så skriver Ulf Danielsson tillsammans med sex andra forskare på DN debatt 20 oktober.

Böcker