Olle Wästberg i intervju hos SVT

SVT.

Erik Fichtelius intervjuar Olle Wästberg om boken Folkstyret i rädslans tid som han skrivit tillsammans Daniel Lindvall.

Olle Wästberg var ordförande i den statliga Demokratiutredningen som kom 2016. Daniel Lindvall var huvudsekreterare. Med avstamp i utredningens forskning för de fram tankar om demokratin och hur den kan reformeras.

Böcker