Olofsson: Läsvärd dagbok om tillståndet i vården

Västerbottens-Kuriren 8 november 2022.

Inte minst irriterar sig Kjöller på en lång rad av rutinmässiga och rätt fyrkantiga regler för undersökningar. Något som självklart resulterar i onödiga kostnader. Inte minst eftersom många av dessa i realiteten, menar hon, saknar praktisk betydelse. Mats Olofsson har läst Hanne Kjöllers bok Akuten.

Böcker