Palliativ vård kan inte garantera alla en värdig död

Dagens samhälle 23 november 2020.

Att motståndet mot dödshjälp varit större i religiösa kretsar i Nederländerna än i befolkningen i övrigt är ingen hemlighet. Men bland holländska medicin-etiker torde professor Boer stå tämligen ensam, replikerar läkaren P C Jersild.

Böcker