Patrik Strömer: Fantasin är unikt mänsklig

Svensk Tidskrift 23 september 2022.

Förmågan att fantisera, att tänka sig det som ännu inte finns eller att kunna tänka i helt abstrakta termer, är mänskligt. Kanske har vi i fantasin det närmaste en definition av vad som skiljer människan från andra djur på planeten. Ämnet är därför självklart fascinerande och i den nyutkomna boken Fantasi (David Bäckström, Fri Tanke förlag) behandlas ämnet av en forskare verksam inom klinisk neurologi.

Böcker