Per Sandin: Därför är coronapandemin en försmak av ett existentiellt hot

Dagens Nyheter 24 mars 2020.

Coronakrisen aktualiserar i grunden samma tanke som klimatkrisen: att extrema situationer kan rättfärdiga extrema åtgärder. Per Sandin har läst den nya boken ”Upphettning” om demokratins ställning i civilisationskrisernas tidevarv.

Böcker