Personlighet i fem skalor

VD tidningen 2021.

Anna M. Dåderman och Petri Kajonius om personlighetstester i VD-tidningen.

”Rätt person på rätt plats är målet för alla företag. Ett sätt att lyckas med detta konststycke vid en rekrytering är att genomföra ett personlighetstest. Ett av dessa är Bid five som har mer än 25 år på nacken.”

VD-tidningen nr 3 2021

Böcker