Rakt och upplyst motstånd mot demokratins fiender

Dagens Nyheter 14 juli 2021.

Sällan har en bok av en akademisk filosof landat så rätt i tiden som Åsa Wikforss ”Alternativa fakta” när den kom 2017. I ”Därför demokrati” utvecklar hon sitt resonemang om folkstyrets brister och framtid. Lars Linder läser en sympatisk tänkare.

Böcker