Rättelser Upphettning 2020-02-17

Med anledning av en understreckare i Svenska Dagbladet har vi blivit uppmärksammade på ett fel på sidan elva i boken ”Upphettning – Demokratin i klimatkrisens tid”, där det inte framgår tydligt att vi talar om den samlade biomassan. Det citerade stycket ska vara som följande: ”I dag uppskattas 60 procent av alla däggdjurs samlade biomassa tillhöra boskap som finns till för att föda oss människor. Vi själva utgör 36 procent av däggdjurens biomassa medan de vilda djurens andel har decimerats till knappt 4 procent. 70 procent av fåglarnas biomassa tillhör fåglar som föds och äts upp av människor. Människan utgör knappt 0,01 procent av världens totala biomassa, men allt annat levande kretsar kring oss. Sedan människans intåg på planeten har de vilda däggdjurens biomassa minskat med 83 procent, medan växternas har halverats. I genomsnitt har populationsstorleken av ryggradsdjur minskat med 50 procent under det senaste halvseklet.”

Ett annat fel som olyckligt kom med i boken, på grund av en miss i kommunikationen under korrekturläsningen, är på sidan 38, där första stycket ska vara: ”Nordhaus kritiserade Stern för att räknat med en för låg diskonteringsränta. Diskonteringsräntan gör att en krona i dag är värd mer än vad den är i morgon, och mycket mer än vad den är om tio år. Det innebär att kostnader i framtiden uppskattas som lägre än kostnader i dag, och argumentet för detta är både ett antagande om människans otålighet, att vi vill hellre ha saker nu än om tio år och därför är de värda mer nu, samt ett antagande om fortsatt ekonomisk tillväxt, vilket gör att framtida konsumtion, när vi kan konsumera ännu mer, värderas lägre än konsumtion i dag.”

Böcker