Rätten att själv få styra över livets slut

Svenska Dagbladet 23 november 2020.

Ska människor som långsamt tynar bort i smärtor bara acceptera sitt lidande? P C Jersild förespråkar rätten att själv få styra över sin död. Josefin Holmström läser ”Hur vill du dö?” och önskar att fokus kunde ligga på förbättrad palliativvård i stället för tidigarelagd död.

Recension av Hur vill du dö? i SvD.

Böcker