Rebellen Gorbatjov

Vogue 27 mars 2013.

Fortfarande rebell, Michail Gorbatjov, 82, talar om Putins Ryssland, sitt eftermäle och Raisa – hustrun han älskade och förlorade. Intervju i Vogue.

Böcker