Recension: Hederskultur – fortsatt omtvistat begrepp

Sundsvalls tidning 22 december 2013.

”Mest värdefullt att ta del av är de specifika fallen som, i all sin sorglighet och tragik, visar hur en människas situation sett ut och vad som borde ha gjorts åt den. Intressant är även diskussionen om hur och varför en hederskultur uppkommer.”

Böcker