Recension: Leva fritt & leva väl

BTJ-häftet nr 2, 2021 2021.

 

”Per Bauhn är professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet och medverkar återkommande i debatter och mediala filosofiska diskussioner. I sin nya bok, Leva fritt & leva väl, skriver han om moral, mening och mänskliga rättigheter utifrån två i sammanhanget avgörande värden: frihet och välbefinnande. Boken erbjuder en välkomponerad moralfilosofisk argumentation (starkt beroende av Chicago-filosofen Alan Gewirth), bland annat för mänskliga rättigheter oberoende av innehållet i religiösa urkunder, FN-dokument och andra pappersprodukter. Samtidigt består boken till stor del av en filosofihistorisk exposé. Det sistnämnda säger någonting om författarens syfte, som är vidare än att blott presentera ett debattinlägg i bokform – nämligen att lägga en filosofisk grund för meningsfull diskussion kring de här ämnena överhuvudtaget.

Språket är följdenligt klart och fritt från avskräckande intern jargong. I en samtid präglad av affekterade politiska och moraliska ordkrig är Leva fritt & leva väl en välkommen resurs. Om läsaren efter att ha tagit sig igenom texten finner sig själv argumentera emot Per Bauhns ståndpunkter – här finns en del potentiellt känsliga frågor, t.ex. om asylrätt, assimilering och klimat – är det väl ett betyg så gott som något.”

Helhetsbetyg: 4.

Lektör: Tim Andersson

Böcker