Recension: Med Leila och Nejla från dåtid till nutid

Svenska Dagbladet 19 oktober 2013.

I boken Heder och Samvete av Eduardo Grutzky och Lars Åberg (Fri Tanke) återberättas fall från Fryshusets hedersverksamhet Elektra och man får en inblick i de gångna årens systemfel och svek från vuxenvärlden.

Böcker