Recension: Om hederskulturen och dess konsekvenser

Dagen 10 december 2013.

..oavsett vad man tycker om begreppet hederskultur är det viktigt att fundera över på vilket sätt problemen som åsyftas diskuteras i det offentliga rummet.

Böcker