Roboten – kopia eller original?

Corren 24 april 2015.

”Frågan är mer komplicerad än att bara vara för eller emot tekniken. Inför teknikskiftet behövs en robotpolitik som inte fastnar i samtidens frågeställningar och Äkta robotar ger några intressanta beskrivningar på hur scenarioplanering kan användas för att göra värderingar och alternativ tydligare.”

Böcker