Rygga inte tillbaka inför frågorna om döden

Bohusläningen 2 december 2020.

Ledare om Hur vill du dö? 

”Även i livets slutskede bör patientens autonomi respekteras.”

Böcker