Sätter fantasin i rörelse

Unt 2 maj 2015.

”En bok om universums mörka sida,” där läsaren kastas huvudstupa in i – ja, in i vad då? Inte bara i rymdens svarta hål utan i det gränslösa, ännu bara delvis utforskade mörker som utgör den största delen av vårt universum.

Något som gör forskningen på detta område särskilt spännande för en humanist är att det gränsar till två helt andra kunskapsgrenar: filosofi och poesi”

Böcker