Se möjligheterna med GMO

Lantbrukets affärstidning 14 april 2021.

Användning av GMO inom jordbruket måste ledas av en offentlig debatt och av ny genomtänkt lagstiftning, skriver Henrik Lagerlund, professor i teoretisk filosofi.

Böcker