Självhjälpsbok med för stora vetenskapliga anspråk

Tidskriften Respons.

Petri Kajonius och Anna Dåderman beskriver människors olika personligheter genom den modell som kallas Big Five. De menar att det är dags att lämna de samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiven och i stället närma sig naturvetenskapen, som ska visa att våra personligheter i hög grad är genetiskt betingade. Äldre arvsbiologiska resonemang ligger inte långt borta.

Böcker