Slutreplik: ”Forskningen ger starkt stöd till våra slutsatser”.

Sydsvenskan 17 oktober 2022.

Att professorn i teoretisk filosofi och tillika ordförande i kontroversiella Academic Rights Watch, Erik J Olsson, intresserar sig för empiriska fakta är bra och precis det som vi argumenterade för i vår debattartikel. Debatten om SD och hoten mot demokratin ska baseras på vetenskapliga fakta. Så långt är vi överens.

Böcker