Snäv definition av självmord

”Regeringen föreslår att det blir straffbart att uppmana eller att försöka påverka en person att begå självmord. Det måste finnas särskilda omständigheter, som till exempel att den som uppmanas lider av psykisk ohälsa som ger en förhöjd risk för självmord. Att kasta ur sig en uppmaning om självmord till vem som helst blir alltså inte nödvändigtvis ett brott.”

Om Hur vill du dö? i Skånska Dagbladet.

Böcker