Söderhäll: sju böcker att bråka medvetandet med

Arbetarbladet 20 december 2023.

Joel Halldorf har skrivit en bok om textens civilisationshistoria. I tider där halvsanningar och lögner kablas ut, tryfferade en smula med fakta, är det gott att lära sig om hur det kom sig att vi kunnat bilda oss och utbilda oss, lära oss att skilja på skröna och sanning, väga orden och jämföra ord och utsagor med varande – i text.

Böcker