Spännande men inte invändningsfritt om demokratins mening och form

Amnesty press.

I ”Folk & vilja” diskuterar de bägge professorerna Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö frågan om vad demokrati är. En spännande bok som tvingar läsaren till reflektion, anser Fredrik Kron men vissa frågor borde ha problematiserats.

Böcker