Spel: Tangle Math

Tangle Math är ett mattememory där den som slutar räkna förlorar. Spelet bygger på Svenske astronauten Christer Fuglesangs barnbok Det Svarta Hålet är för barn från 7 år som gillar matte.

Tangle Math tar sitt ursprung i kvantmekanisk sammanflätning. I Tangle Math letar du efter två brickor med samma tal. Alla brickor visar inte sina tal, men du kan räkna ut gömda tal eftersom brickor med samma färg har en och samma summa. Med färgsumman och det synliga talet kan du räkna ut det gömda talet. Det gäller att hitta talpar så fort det går. Räkna hela tiden annars förlorar du. Brickorna i spelet är sammanflätade som partiklar i kvantvärlden.

I samarbete mellan Fri Tanke och Erik Berglund och Aseel Berglund, lektorer på Linköpings universitet och forskar på spel och lärande.

Barn som har testat spelet har sagt:

“Jag gillar spelet för man får räkna matte på ett roligt sätt”

– Klara, 8 år

“Spelet är roligt för det är klurigt”

– Magnus, 9 år

Spelet är tillgängligt på AppStore för iPhone och IPad och på GooglePlay för Android.

 

In english:

Tangle Math is a math memory game where the one who stops counting loses. The game is based on the Swedish astronaut Christer Fuglesangs ’s children’s book Det Svarta Hålet and is for players the age of 7 years and up who like math.

Tangle Math originates in quantum entanglement. In Tangle Math, look for two tiles with the same number. Not all tiles show their numbers, but you can calculate hidden numbers because tiles of the same color have the same sum. With the color sum and the visible number, you can calculate the hidden number. It is important to find numbers as soon as possible. Count all the time or you will lose. The tiles in the game are entangled like particles in the quantum world.

The game is developerd in collaboration between Fri Tanke förlag and Erik Berglund and Aseel Berglund, Associate Professors at Linköping University.

Children who have tested the game have said:

”I like the game because you have to do math in a fun way”

– Klara, 8 years

”The game is fun because it’s tricky”

– Magnus, 9 years

The game is available at the AppStore for iPhone and iPad and at GooglePlay for Android.

Böcker