Sprakande om evolutionen från Darwin till gensaxens filosofi

Arbetarbladet. 12 juni 2022.

Evolutionsteorin är numera ett oöverblickbart fält. Men två nyutkomna böcker gör pedagogiska försök att introducera det för gemene man. Den ena genom ny spjutspetsforskning, den andra via en omväg över filosofihistorien. Rasmus Landström har läst två angelägna böcker.

Böcker